Общините ще могат да кандидатстват за финансиране на експертни обследвания на нивото на безопасност по пътната и уличната им мрежа

Българските общини ще могат да кандидатстват за финансиране за провеждането на одити за пътна безопасност на пътната им мрежа. Това ще се реализира по отворена процедура към Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Тя е част от общите усилия на Агенцията за подпомагане на работата на местните власти към планиране на повече дейности за…