Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати и система за оценка за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „финансов контрольор”

И З В Л Е Ч Е Н И Е  ОТ  П Р О Т О К О Л    за допуснатите и недопуснатите кандидати и система за оценка за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „финансов контрольор” – 1 щ. бр. в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”   Въз основа на преценката…