Регистърът на одиторите по пътна безопасност вече е факт

Целта е да има официална и актуална информация за хората, имащи квалификацията да изпълняват тази специфична дейност От днес всички одитори по пътна безопасност могат да подават заявления за вписване в Регистъра на одиторите. Администратор на данните е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, а цялата информация ще бъде публична и достъпна за граждани,…