Институциите приеха Оперативен план за действие за 2023 г. с конкретни мерки за подобряване на безопасността по пътищата

Оперативният план за действие за 2023 г. беше приет от Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на БДП и включва пакет от ключови мерки за изпълнение на Националната стратегията за безопасност на движенето по пътищата през последната година от първия тригодишен планов период 2021-2023 г. Планът е подготвен като естествен резултат от извършената оценка на изпълнението…