Извлечение от протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в дирекция ПТМК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“   ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” – 1 бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”  Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Вх. № 01-441/23.06.2023г.…