Ролята на агенциите за безопасност на движението по пътищата в изпълнение на Глобалния план на ООН за пътна безопасност е обсъден на среща в Стокхолм

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ се включи в глобалната среща на мрежата от национални агенции за безопасност на движението по пътищата, която се състоя на 28-29 юни 2023 г. в гр. Стокхолм, Швеция. Участие взеха близо 100 държави, представени на ниво държавната администрация, гражданско общество, академични среди и други заинтересовани организации. Срещата е…