Извлечение от протокол за допуснати и недопуснати кандидати за главен експерт в дирекция ПТМК

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ   за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” – 1 бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”   Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Перуника Маринова Христова Станислав Димитров Димитров Диана Бориславова Петкова-Христова   Посочените…