Годишен отчет за дейността на съвета за сътрудничество с научната и академичната общност към председателя на ДАБДП за 2020 г.

Годишен отчет за дейността на съвета за сътрудничество с научната и академичната общност към председателя на ДАБДП за 2020 година 1 file(s) 434.31 KB Свали файла

Протокол от неприсъствено заседание на съвета, 01 – 10 декември 2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание на съвета за сътрудничество с научната и академичната общност към председателя на ДАБДП чрез писмена процедура за неприсъствено вземане на решения, проведенa в периода 01 – 10 декември 2020 г. 1 file(s) 230.41 KB Свали файла

Заседание на Съвета за сътрудничество с научната и академичната общност от 05.02.2020 г.

Протокол от заседание на Съвет за сътрудничество 05-02-2020 1 file(s) 545.03 KB Свали файла Годишен отчет за дейността на Съвета за сътрудничество с научната и академичната общност към председателя на ДАБДП за 2019 г 1 file(s) 420.81 KB Свали файла Годишна работна програма за 2020 г. 1 file(s) 93.85 KB Свали файла

Документи от заседание на Съвета за сътрудничество с научната и академичната общност от 7 ноември

Протокол от заседание 1 file(s) 661.96 KB Свали файла Приложение 1: Дневен ред 1 file(s) 99.11 KB Свали файла Приложение 2: Правила за работа на Съвета 1 file(s) 133.52 KB Свали файла Приложение 3: Проект на годишна работна програма 1 file(s) 96.13 KB Свали файла Приложение 4: Проект на концепция за обучение по БДП 1…