Годишен отчет за дейността на съвета за сътрудничество с научната и академичната общност към председателя на ДАБДП за 2020 г.

Годишен отчет за дейността на съвета за сътрудничество с научната и академичната общност към председателя на ДАБДП за 2020 година 1 file(s) 434.31 KB Свали файла