Анализ на данните за тежките ПТП, допуснати през 2022 г. от водачи, придобили правоспособност за управление на МПС от две години, и водачи на МПС за обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари.

В изпълнение на чл. 9 от Наредба № Н-12 от 5 август 2019 г. за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и…

Анализ на тежките пътнотранспортни произшествия със загинали и ранени участници в пътното движение (ТПТП), допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години

В изпълнение на чл. 9 от Наредба № Н-12 от 5 август 2019 г. за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и…

Анализ на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години

В изпълнение на разпоредбата на чл. 9 от Наредба № Н-12 от 5 август 2019 г. за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и…