ПРОЕКТ на доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република България за 2022 г.

  Приложение 1.1 към Проект на годишен доклад БДП 2022_към 08.2023 1 file(s) 9.06 MB Свали файла Приложение 1.2 към Проект на годишен доклад БДП 2022_към 08.2023 1 file(s) 9.54 MB Свали файла Приложение 2 към Проект на годишен доклад БДП 2022_към 08.2023 1 file(s) 1.66 MB Свали файла

Проверка на място на път II-99 “(Бургас-Маринка) – Созопол от км 0+000 до км 20+500, включително и кръстовището при с. Атия.

Проверка на място на път II-99 “(Бургас-Маринка) – Созопол от км 0+000 до км 20+500, включително и кръстовището при с. Атия. 1 file(s) 1.91 MB Свали файла

Проверка на място на път II-81 „Ок. п. София – Петрохан – о. п. Берковица – Благово – о. п. Монтана – Лом“ в участъка от км 0+000 до км 100+000

Проверка на място на път II-81 „Ок. п. София – Петрохан – о. п. Берковица – Благово – о. п. Монтана – Лом“ в участъка от км 0+000 до км 100+000 1 file(s) 8.42 MB Свали файла

Oглед и проверка на място на бул. „Цар Освободител“, бул. „Генерал Скобелев“ и бул. „Липник“ в гр. Русe

Oглед и проверка на място на бул. „Цар Освободител“, бул. „Генерал Скобелев“ и бул. „Липник“ в гр. Русe 1 file(s) 8.16 MB Свали файла

Анализ на данните за тежките ПТП, допуснати през 2022 г. от водачи, придобили правоспособност за управление на МПС от две години, и водачи на МПС за обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари.

В изпълнение на чл. 9 от Наредба № Н-12 от 5 август 2019 г. за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и…

Доклад от извършена проверка на място по сигнал от Община Кричим за лошото експлоатационно състояние на път III-866- Пазарджик-Пловдив

Доклад от извършена проверка на място по сигнал от Община Кричим за лошото експлоатационно състояние на път III-866- Пазарджик-Пловдив 1 file(s) 3.15 MB Свали файла

Извършена проверка на кръгово кръстовище на бул. “Симеон Велики” и вход-изход на магазин “Практикер” в гр. Шумен

Извършена проверка на кръгово кръстовище на бул. “Симеон Велики” и вход-изход на магазин “Практикер” в гр. Шумен 1 file(s) 2.88 MB Свали файла