Годишни доклади

Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република България за 2022 г.

  Приложение 1.1 към Годишен доклад БДП 2022 14.09.2023 1 file(s) 7.60 MB Свали файла Приложение 1.2 към Годишен доклад БДП 2022 14.09.2023 1 file(s) 9.54 MB Свали файла Приложение 2 към Годишен доклад БДП 2022 14.09.2023 1 file(s) 1.66 MB Свали файла

Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2020-2021 г.

  Приложение 1.1 Доклад Пътнотранспортна обстановка 2020 1 file(s) 7.62 MB Свали файла Приложение 1.2 Доклад План за действие 2020 1 file(s) 217.25 KB Свали файла Приложение 2.1 Доклад Пътнотранспортна обстановка 2021 1 file(s) 7.59 MB Свали файла Приложение 2.2.Доклад План за действие 2021 1 file(s) 120.55 KB Свали файла  

Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република България към 2019 г.

Безопасността на движението по пътищата е ключов индикатор за развитието на обществото. В силна зависимост от това социално-икономическо явление са не само средната продължителност и качество на живот, но и мобилността, транспортът, околната среда, социалното дело, здравеопазването и благосъстоянието като цяло. По данни на Световната здравна организация последствията от ПТП ежегодно допринасят за намаляване на…