Договор за провеждане на пазарна консултация по смисъла на чл. 44 от ЗОП за ОП с предмет: „Доставка на специализирано транспортно средство, оборудвано с апаратура за цялостно обследване на пътната инфраструктура“

Договор за провеждане на пазарна консултация по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки 1 file(s)   655.30 KB   Дата на публикуване: 28.10.2019 17:22:05 Свали файла Доклад за резултатите от предварителното пазарно проучване 1 file(s)   563.81 KB   Дата на публикуване: 01.11.2019 15:04:05 Свали файла

Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република България към 2019 г.

Безопасността на движението по пътищата е ключов индикатор за развитието на обществото. В силна зависимост от това социално-икономическо явление са не само средната продължителност и качество на живот, но и мобилността, транспортът, околната среда, социалното дело, здравеопазването и благосъстоянието като цяло. По данни на Световната здравна организация последствията от ПТП ежегодно допринасят за намаляване на…