Договор за провеждане на пазарна консултация по смисъла на чл. 44 от ЗОП за ОП с предмет: „Доставка на специализирано транспортно средство, оборудвано с апаратура за цялостно обследване на пътната инфраструктура“

Договор за провеждане на пазарна консултация по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки 1 file(s)   655.30 KB   Дата на публикуване: 28.10.2019 17:22:05 Свали файла Доклад за резултатите от предварителното пазарно проучване 1 file(s)   563.81 KB   Дата на публикуване: 01.11.2019 15:04:05 Свали файла