Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2020-2021 г.

  Приложение 1.1 Доклад Пътнотранспортна обстановка 2020 1 file(s) 7.62 MB Свали файла Приложение 1.2 Доклад План за действие 2020 1 file(s) 217.25 KB Свали файла Приложение 2.1 Доклад Пътнотранспортна обстановка 2021 1 file(s) 7.59 MB Свали файла Приложение 2.2.Доклад План за действие 2021 1 file(s) 120.55 KB Свали файла