Анализ на тежките пътнотранспортни произшествия със загинали и ранени участници в пътното движение (ТПТП), допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години

В изпълнение на чл. 9 от Наредба № Н-12 от 5 август 2019 г. за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и…

Анализ на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години

В изпълнение на разпоредбата на чл. 9 от Наредба № Н-12 от 5 август 2019 г. за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и…

Обобщен доклад за безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортна обстановка в Република България за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.

Този доклад предоставя обобщена информация за пътнотранспортната обстановка и безопасността на движението по пътищата в Република България за периода от 01 януари до 30 юни 2020 г. Представените данни включват основни статистически данни, тенденции и изводи, които следва да послужат на компетентните институции в управлението на политиката по БДП.

Обобщен доклад за безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортна обстановка в Република България за периода 01.07.2019 – 31.12.2019

Този доклад предоставя информация за пътнотранспортната обстановка и безопасността на движение по пътищата в Република България за периода 01 юли – 31 декември 2019 г. Представената информация включва данни, основни тенденции и изводи, свързани с пътнотранспортния травматизъм, които следва да послужат на компетентните институции в управлението на БДП като комплексна система, позволяваща анализ на всички…

Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република България към 2019 г.

Безопасността на движението по пътищата е ключов индикатор за развитието на обществото. В силна зависимост от това социално-икономическо явление са не само средната продължителност и качество на живот, но и мобилността, транспортът, околната среда, социалното дело, здравеопазването и благосъстоянието като цяло. По данни на Световната здравна организация последствията от ПТП ежегодно допринасят за намаляване на…