Обобщени доклади за БДП и пътнотранспортната обстановка

Обобщен доклад за безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортна обстановка в Република България за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.

Този доклад предоставя обобщена информация за пътнотранспортната обстановка и безопасността на движението по пътищата в Република България за периода от 01 януари до 30 юни 2020 г. Представените данни включват основни статистически данни, тенденции и изводи, които следва да послужат на компетентните институции в управлението на политиката по БДП.

Обобщен доклад за безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортна обстановка в Република България за периода 01.07.2019 – 31.12.2019

Този доклад предоставя информация за пътнотранспортната обстановка и безопасността на движение по пътищата в Република България за периода 01 юли – 31 декември 2019 г. Представената информация включва данни, основни тенденции и изводи, свързани с пътнотранспортния травматизъм, които следва да послужат на компетентните институции в управлението на БДП като комплексна система, позволяваща анализ на всички…