Председател

През 1998 г. завършва Американския университет, Благоевград със специалност политология и международни отношения. Притежава магистърска степен от съвместна програма на Университета в Болоня и Университета в Сараево по „Демокрация и човешки права в Югоизточна Европа”. От 1998 година се занима с управление на проекти и програми. През 2007 г. постъпва в Министерство на околната среда…