C71_rsr-ruse

Участие в РСР на Северен централен район

Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ участва в Регионалния съвет за развитие на Северен централен район Функциите и дейността на новосъздадената Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ бяха представени от нейния председател Малина Крумова в рамките на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. Заседанието се проведе на 23 април в град…

Read more